Virksomheden.

Geddebækholm


Bedriften Geddebækholm danner, som navnet antyder det, rammerne for vore virksomhed i dag. Det er på denne lokalitet at virksomheden blev etableret efter overtagelse af gården tilbage i 60’erne. I dag fungerer adressen som hovedsæde, og huser bl.a. lokaliteter til griseavl, maskinhaller og værksted samt fælleslokale til vores ansatte. Omkring adressen har vi ydermere en større del af vores markarealer.


Adresse: Geddebækvej 10, 8620 Kjellerup.

Hornskovgård


Omkring 8,5 km nord for Geddebækholm har vi gården Hornskovgaard, som blev opkøbt tilbage i 2003. På adressen har vi en stor del af vores foderlagering og blandt andet størstedelen af vores avl af smågrise. I 2004 gennemgik vi en opfattende udbyggelse af gården, med blandt andet opførelse af nye lokaliteter til griseavl, foderlagering i silo, blanding heraf, samt en vægt til maskinvejning af vores afgrøder. I 2011 udbyggede vi igen lokaliteterne med ny lokaliteter til bedriften.


Adresse: Lysgårdvej 1, 8620 Kjellerup.

Mallinggård


Syd for Geddebækholm, cirka 2 km. Har vi vores tredje svinebedrift, Mallinggård, som blev overtaget tilbage i 2007. På adressen har vi lokaliteter til griseavl, foderlagering i silo samt maskinhal. Omkring gården findes knap 50 hektar af vores dyrkede arealer.


Adresse: Vattrupvej 19, 8620 Kjellerup.