Planteavl.

400 hektar med salgsafgrøder.


Produktion af salgsafgrøder er en stor del af forretningsmodellen fra Geddebækholm. Vi har markarealer på knap 400 hektar som årligt dyrkes. Af afgrøder beskæftiger vi os primært med korndyrkning heraf, hvede, rug og byg. Langt størstedelen af vores korndykning benyttes direkte til foder.

Af andre salgsafgrøder end korn, dyrker vi også raps og hestebønner. Vores raps sælges direkte og tørres evt. på egne lokaliteter inden videresalg.

En fremtid med hestebønner.


Hestebønner er vores seneste tiltag i videreudviklingen af vores produktion af afgrøder. Avl af hestebønner som et supplement til den traditionelle korn- og rapsdyrkning blev for første gang afprøvet i 2014 på 20 ha med gode resultater. Siden da har vi eksperimenteret og videreudviklet på vores dyrkning af bønnerne.

Hestebønnerne er utrolig proteinrige og hele vores produktion tilsættes vores svinefoder som en erstatning for sojaskrå. Vi har gode erfaringer med bønnerne, både på den økonomiske front, hvor det helt klart er et billigere fodermiddel end sojaskrå, men også som en del af vores foder, hvor det giver en variation og dermed en sundere kost til grisene.

Maskinydelser til det midtjyske.


Grundet vores store markdrift, besidder vi hertil en stor maskinpark. Alt dyrkning af jord foregår med eget materiel, det betyder at vi har alle de fornødne maskiner fra forårets første møde med jorden, til sensommerens høst og forberedelse til vinteren.

I lokalområdet, Kjellerup og omegn, kan vi derfor også løbende afhjælpe med maskinydelser, da vi kan dække en bred vifte af det morderne markbrugs opgaver. Vi er altid åben overfor nye samarbejdsmuligheder, og tager gerne et snak om hvordan vi kan hjælpe med at løfte netop din opgave.